Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Malachová Sklenková, rod. Ďurianová alias Ďuroje

Narodenie
18. 06. 1865, Nevoľné 1
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Malach

Dátum sobáša: 27. 11. 1889

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 24

Štefan Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 1905

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 39

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Malach (2)

Narodenie: 27. 12. 1890, Nevoľné 1

Úmrtie: 06. 10. 1893, Pitelová 4 (Záškrt)

Mária Kučerová, rod. Malachová

Narodenie: 19. 09. 1893, Pitelová 4

Úmrtie: zomrela

Paulína Malachová

Narodenie: 22. 02. 1896, Pitelová 25

Úmrtie: zomrela

Rozália Malachová (1 mes.)

Narodenie: 18. 03. 1900, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1900, Pitelová (Osýpky)

Jozef Malach (10 dní)

Narodenie: 27. 05. 1901, Pitelová

Úmrtie: 06. 06. 1901, Pitelová (Slabosť)

Augustín Malach (3 dni)

Narodenie: 28. 08. 1902, Pitelová

Úmrtie: 31. 08. 1902, Pitelová (Slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.