Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Beličková, rod. Štefanková (29)

Narodenie
14. 11. 1893, Pitelová 27
Úmrtie
04. 05. 1923
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Belička

Dátum sobáša: 25. 01. 1920

Vek ženícha: 27

Vek nevesty: 26

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Štefanka

Narodenie: 06. 02. 1862, Pitelová 27

Úmrtie: zomrel

Anna Štefanková, rod. Hudecová alias Štefanková (40)

Narodenie: 02. 02. 1866, Pitelová 23

Úmrtie: 21. 08. 1906

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Adolf Malach alias Štefanka (57)

Narodenie: 24. 09. 1833, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1891, Pitelová 24 (Astma)

Magdaléna Malachová, rod. Minková alias Kováčová (62)

Narodenie: 22. 07. 1831, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1894, Pitelová 27 (Astma, tuberkulóza)

Michal Hudec alias Štefanka (43)

Narodenie: 25. 09. 1836, Pitelová

Úmrtie: 01. 02. 1880, Pitelová 23 (Horúčka)

Anna Hudecová, rod. Sklenková

Narodenie: 21. 04. 1837, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.