Rodokmeň obce Pitelová

Helena Krausová (7 mes.)

Narodenie
18. 06. 1894, Pitelová 46
Úmrtie
03. 02. 1895, Pitelová 46 (Kiahne)
Pohreb
05. 02. 1895, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Michal Kraus

Narodenie: 15. 07. 1852, Pitelová 46

Úmrtie: zomrel

Mária Krausová, rod. Páchniková alias Mališová

Narodenie: 08. 02. 1857, Pitelová 11

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kraus (65)

Narodenie: 16. 09. 1820, Pitelová

Úmrtie: 29. 10. 1885, Pitelová 46 (Tuberkulóza)

Veronika Krausová, rod. Víťazková (67)

Narodenie: 16. 02. 1819, Dolná Trnávka

Úmrtie: 23. 03. 1886, Pitelová 46 (Kašeľ)

Tomáš Páchnik alias Mališ (59)

Narodenie: 01. 12. 1802, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1861, Pitelová 12 (Zápal pľúc)

Mária Páchniková Minková, rod. Pastorková alias Beňová (50)

Narodenie: 30. 10. 1820, Kľačany

Úmrtie: 19. 03. 1871, Pitelová 1 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.