Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Mališ alias Kuric (51)

Narodenie
14. 03. 1846, Pitelová
Úmrtie
28. 08. 1897, Pitelová (Tuberkulóza)

Manželstvá (1)

Mária Mališová, rod. Kohútová

Dátum sobáša: 25. 11. 1872

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 18

Deti (6)

Rozália Forgáčová, rod. Mališová alias Kuricová/Kohútová (76)

Narodenie: 22. 08. 1876, Pitelová 28

Úmrtie: 1953

Ján Mališ alias Kuric (1)

Narodenie: 06. 12. 1878, Pitelová 28

Úmrtie: 06. 05. 1880, Pitelová 28 (Podvýživa)

Mária Mališová alias Kuricová (11 mes.)

Narodenie: 08. 08. 1881, Pitelová 28

Úmrtie: 15. 07. 1882, Pitelová 28 (Hnačka)

Paulína Rafaelisová, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 28. 06. 1883, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

Anna Kostrianová, rod. Mališová alias Kuricová

Narodenie: 11. 07. 1886, Pitelová 28

Úmrtie: zomrela

Jozef Mališ alias Kuric (2)

Narodenie: 15. 01. 1894, Pitelová 28

Úmrtie: 07. 03. 1896, Pitelová (Hnačka)

Rodičia

Matej Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 25. 02. 1812, Pitelová

Úmrtie: 15. 02. 1870, Pitelová 28 (Astma)

Anna Mališová, rod. Baranová alias Štefanková (44)

Narodenie: 26. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 23. 09. 1856, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Starí rodičia

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa (66)

Narodenie: 27. 03. 1787, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: 08. 03. 1854, Pitelová 26 (Tuberkulóza)

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie: 10. 06. 1787, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)

Jozef Baran alias Štefanka (55)

Narodenie: 16. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1832, Pitelová

Katarína Baranová, rod. Klementová (37)

Narodenie: 30. 09. 1777, Horné Opatovce

Úmrtie: 19. 12. 1814, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.