Rodokmeň obce Pitelová

Anna Záhorcová, rod. Mikulová (41)

Narodenie
28. 05. 1857, Budča - Širiny 69
Úmrtie
22. 09. 1898, Pitelová (Šestonedelie)

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Záhorec

Dátum sobáša: 26. 05. 1873

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 15

Deti (13) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Záhorec (17 dní)

Narodenie: 07. 01. 1875, Pitelová 44

Úmrtie: 24. 01. 1875, Pitelová 44 (Podvýživa)

Jozef Záhorec (4)

Narodenie: 09. 03. 1876, Pitelová 44

Úmrtie: 07. 01. 1881, Pitelová 44 (Kiahne)

Martin Záhorec (2)

Narodenie: 18. 11. 1878, Pitelová 44

Úmrtie: 10. 01. 1881, Pitelová 44 (Kiahne)

Ján Záhorec (1)

Narodenie: 21. 12. 1880, Pitelová 44

Úmrtie: 29. 08. 1882, Pitelová 44 (Hnačka)

Mária Záhorcová

Narodenie: 04. 02. 1883, Pitelová 44

Úmrtie: zomrela

Štefan Záhorec (13)

Narodenie: 21. 08. 1885, Pitelová 44

Úmrtie: 09. 11. 1898, Pitelová (Vodnatieľka)

Anna Záhorcová (1 mes.)

Narodenie: 19. 09. 1887, Pitelová 44

Úmrtie: 02. 11. 1887, Pitelová 44 (Vrženie (hlboký vred pod pazuchou))

Paulína Záhorcová

Narodenie: 21. 12. 1888, Pitelová 44

Úmrtie: zomrela

Anna Poljaková, rod. Záhorcová

Narodenie: 07. 06. 1891, Pitelová 44

Úmrtie: zomrela

Juraj Záhorec (22 dní)

Narodenie: 15. 12. 1893, Pitelová 44

Úmrtie: 06. 01. 1894, Pitelová 44 (Kašeľ)

Katarína Záhorcová (9 mes.)

Narodenie: 27. 01. 1895, Pitelová 44

Úmrtie: 13. 11. 1895, Pitelová 44 (Kašeľ)

Pavol Záhorec (1 mes.)

Narodenie: 03. 03. 1897, Pitelová 44

Úmrtie: 07. 04. 1897, Pitelová (Dyzentéria)

Rozália Záhorcová (1 deň)

Narodenie: 13. 08. 1898, Pitelová

Úmrtie: 14. 08. 1898, Pitelová (Slabosť)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.