Rodokmeň obce Pitelová

Alexander Slanina (62)

Narodenie
23. 02. 1833, Kľačany
Úmrtie
02. 02. 1896

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Slaninová, rod. Beličková

Dátum sobáša: 04. 11. 1850

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 23

Katarína Slaninová, rod. Baranová

Dátum sobáša: 17. 04. 1871

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 23

Deti (9) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Prochotská, rod. Slaninová (51)

Narodenie: 22. 07. 1852, Kľačany 9

Úmrtie: 04. 02. 1904

Anna Slaninová (8)

Narodenie: 17. 05. 1857, Kľačany 9

Úmrtie: 26. 09. 1865, Kľačany 9 (Petéchie)

Agnesa Slaninová (1)

Narodenie: 02. 11. 1859, Kľačany 9

Úmrtie: 21. 08. 1861, Kľačany 9 (Hnačka)

Štefan Slanina

Narodenie: 03. 08. 1862, Kľačany 9

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Slaninová (35)

Narodenie: 01. 12. 1865, Kľačany 9

Úmrtie: 13. 08. 1901

Mária Slaninová (20)

Narodenie: 06. 12. 1874, Kľačany 9

Úmrtie: 06. 01. 1895, Kľačany 9 (Kiahne)

František Slanina

Narodenie: 20. 01. 1877, Kľačany 9

Úmrtie: zomrel

Ján Slanina

Narodenie: 21. 10. 1882, Kľačany 9

Úmrtie: zomrel

Rozália Gašparová, rod. Slaninová

Narodenie: 02. 03. 1888, Kľačany 9

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.