Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Slaninová, rod. Beličková (43)

Narodenie
28. 03. 1827, Kľačany
Úmrtie
20. 02. 1871, Kľačany 9 (Zápal pľúc)
Pohreb
22. 02. 1871, Kľačany

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alexander Slanina

Dátum sobáša: 04. 11. 1850

Vek ženícha: 17

Vek nevesty: 23

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Prochotská, rod. Slaninová (51)

Narodenie: 22. 07. 1852, Kľačany 9

Úmrtie: 04. 02. 1904

Anna Slaninová (8)

Narodenie: 17. 05. 1857, Kľačany 9

Úmrtie: 26. 09. 1865, Kľačany 9 (Petéchie)

Agnesa Slaninová (1)

Narodenie: 02. 11. 1859, Kľačany 9

Úmrtie: 21. 08. 1861, Kľačany 9 (Hnačka)

Štefan Slanina

Narodenie: 03. 08. 1862, Kľačany 9

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Slaninová (35)

Narodenie: 01. 12. 1865, Kľačany 9

Úmrtie: 13. 08. 1901

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Belička (85)

Narodenie: 04. 05. 1768, Kľačany

Úmrtie: 16. 02. 1854, Kľačany 2 (Tuberkulóza)

Anna Beličková, rod. Čabáková (50)

Narodenie: 28. 06. 1794, Pitelová

Úmrtie: 07. 03. 1845, Kľačany (Krvácanie)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.