Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Gašparová, rod. Slaninová

Narodenie
02. 03. 1888, Kľačany 9
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Gašpar

Dátum sobáša: 10. 02. 1909

Vek ženícha: 29

Vek nevesty: 20

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alexander Slanina (62)

Narodenie: 23. 02. 1833, Kľačany

Úmrtie: 02. 02. 1896

Katarína Slaninová, rod. Baranová (51)

Narodenie: 10. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 29. 09. 1898

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Baran

Narodenie: 23. 11. 1818, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.