Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Matúšková, rod. Beňová (46)

Narodenie
02. 01. 1845, Ihráč
Úmrtie
15. 07. 1891, Ihráč 28 (Tuberkulóza)
Pohreb
17. 07. 1891, Ihráč

Manželstvá (1)

Martin Matúška

Dátum sobáša: 18. 01. 1869

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 24

Deti (4)

Adam Matúška (1 deň)

Narodenie: 08. 07. 1872, Ihráč 28

Úmrtie: 08. 07. 1872, Ihráč 28 (Pri pôrode)

Karolína Matúšková (23)

Narodenie: 18. 05. 1874, Ihráč 18

Úmrtie: 17. 09. 1897

Jozef Matúška (1 mes.)

Narodenie: 16. 03. 1877, Pitelová 49

Úmrtie: 23. 04. 1877, Pitelová 49 (Čierny kašeľ)

Ján Matúška

Narodenie: 19. 05. 1884, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Rodičia

Jozef Beňo (62)

Narodenie: 23. 10. 1818, Kľačany

Úmrtie: 17. 05. 1881, Pitelová 49 (Miserere (zvracanie obsahu čriev pri črevnej nepriechodnosti) a tuberkulóza)

Mária Beňová, rod. Jančová (68)

Narodenie: 29. 03. 1821, Ihráč

Úmrtie: 01. 05. 1889, Pitelová (Zápal pohrudnice)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.