Rodokmeň obce Pitelová

Jakub Baran (51)

Narodenie
22. 07. 1764, Pitelová
Úmrtie
06. 02. 1816, Pitelová
Pohreb
08. 02. 1816

Manželstvá (2)

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 25. 11. 1787

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 19

Helena Baranová

Dátum sobáša: 1803

Vek ženícha: 38

Vek nevesty: 40

Deti (7)

Mária Baranová (5)

Narodenie: 05. 01. 1791, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1796, Pitelová (Kiahne)

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Jozef Baran (38)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 04. 11. 1831, Pitelová (Cholera)

Mária Baranová (2)

Narodenie: 11. 03. 1797, Pitelová

Úmrtie: 17. 03. 1799, Pitelová

Michal Baran alias Záhorec (35)

Narodenie: 28. 09. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 05. 1835, Pitelová

Ján Baran (2)

Narodenie: 05. 09. 1802, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1804, Pitelová (Kiahne)

Mária Páchniková, rod. Baranová (26)

Narodenie: 03. 03. 1804, Pitelová

Úmrtie: 01. 09. 1830, Pitelová

Rodičia

Tomáš Baran (60)

Narodenie: 1728

Úmrtie: 15. 12. 1788, Pitelová

Anna Baranová (63)

Narodenie: 1731

Úmrtie: 02. 07. 1794, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.