Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Ďurková, rod. Baranová (44)

Narodenie
14. 10. 1819, Pitelová
Úmrtie
27. 03. 1864, Pitelová 17 (Hnačka)
Pohreb
29. 03. 1864, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Ďurka alias Nemec

Dátum sobáša: 12. 06. 1840

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 20

Deti (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Kapustová, rod. Ďurková alias Nemcová (36)

Narodenie: 18. 04. 1842, Pitelová

Úmrtie: 11. 11. 1878, Bartošova Lehôtka 2 (Zápcha)

Gabriel Ďurka alias Nemec

Narodenie: 24. 11. 1844, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matej Baran (43)

Narodenie: 10. 02. 1793, Pitelová

Úmrtie: 23. 10. 1836, Pitelová

Anna Baranová Dovičiarová, rod. Kohútová (49)

Narodenie: 28. 11. 1796, Pitelová

Úmrtie: 09. 11. 1846, Pitelová (Horúčka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Baran (51)

Narodenie: 22. 07. 1764, Pitelová

Úmrtie: 06. 02. 1816, Pitelová

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Ondrej Kohút (54)

Narodenie: 1774

Úmrtie: 12. 01. 1828, Pitelová

Terézia Kohútová (46)

Narodenie: 1777

Úmrtie: 30. 08. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.