Rodokmeň obce Pitelová

Karol Piatrik (39)

Narodenie
03. 02. 1828, Pitelová
Úmrtie
05. 09. 1867, Pitelová 17 (Tuberkulóza)
Pohreb
07. 09. 1867, Pitelová

Manželstvá (1)

Mária Piatriková Ošústová, rod. Baranová

Dátum sobáša: 11. 11. 1844

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 20

Deti (5)

Anna Piatriková (3)

Narodenie: 14. 01. 1855, Pitelová 17

Úmrtie: 20. 05. 1858, Pitelová 17 (Horúčka)

Mária Piatriková (12)

Narodenie: 09. 03. 1857, Pitelová 16

Úmrtie: 08. 03. 1870, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Ján Piatrik (13 dní)

Narodenie: 26. 11. 1859, Pitelová 17

Úmrtie: 09. 12. 1859, Pitelová 17 (Slabosť)

Katarína Mališová, rod. Piatriková (33)

Narodenie: 15. 03. 1861, Pitelová 17

Úmrtie: 28. 08. 1894, Pitelová 17 (Zvracanie krvi)

Ján Piatrik (7 mes.)

Narodenie: 15. 06. 1864, Pitelová 17

Úmrtie: 07. 02. 1865, Pitelová 17 (Podvýživa)

Rodičia

Juraj Piatrik

Narodenie: 30. 03. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková, rod. Záhorcová (38)

Narodenie: 03. 11. 1804, Pitelová

Úmrtie: 26. 03. 1843, Pitelová

Starí rodičia

Michal Piatrik (51)

Narodenie: 26. 09. 1770, Pitelová

Úmrtie: 06. 10. 1821, Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie: 25. 12. 1771, Pitelová

Úmrtie: 27. 09. 1821, Pitelová

Ján Záhorec

Narodenie: 11. 05. 1769, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Záhorcová, rod. Žbirková (42)

Narodenie: 05. 08. 1777, Ladno

Úmrtie: 06. 03. 1820, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.