Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka (95)

Narodenie
04. 07. 1877, Pitelová 36
Úmrtie
29. 05. 1973
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Veronika Sklenková, rod. Piatriková

Dátum sobáša: 13. 01. 1902

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Antónia Mališová, rod. Sklenková (82)

Narodenie: 23. 06. 1908, Pitelová

Úmrtie: 1991

Katarína Sklenková (87)

Narodenie: 06. 12. 1910, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1998

Martin Sklenka (85)

Narodenie: 06. 05. 1914, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 2000

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka (75)

Narodenie: 13. 01. 1852, Pitelová

Úmrtie: 15. 04. 1927

Mária Sklenková, rod. Bugárová

Narodenie: 04. 09. 1851, Nevoľné

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová (53)

Narodenie: 15. 02. 1830, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1883, Pitelová 56 (Žltačka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.