Rodokmeň obce Pitelová

Veronika Sklenková, rod. Piatriková (55)

Narodenie
29. 07. 1878, Pitelová 15
Úmrtie
19. 10. 1933
Pochovaná
Pitelová

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka

Dátum sobáša: 13. 01. 1902

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 23

Deti (3)

Antónia Mališová, rod. Sklenková (82)

Narodenie: 23. 06. 1908, Pitelová

Úmrtie: 1991

Katarína Sklenková (87)

Narodenie: 06. 12. 1910, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1998

Martin Sklenka (85)

Narodenie: 06. 05. 1914, Pitelová

Úmrtie: 18. 01. 2000

Rodičia

Ján Piatrik (34)

Narodenie: 17. 06. 1848, Pitelová

Úmrtie: 24. 05. 1883, Pitelová 15 (Astma)

Anna Piatriková, rod. Minková

Narodenie: 16. 01. 1851, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Jozef Piatrik

Narodenie: 02. 03. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Narodenie: 24. 12. 1813, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.