Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kubík alias Minka (51)

Narodenie
02. 01. 1818, Pitelová
Úmrtie
03. 02. 1869, Pitelová 12 (Zápal pľúc)
Pohreb
05. 02. 1869, Pitelová

Manželstvá (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková Kubíková, rod. Radolfiová

Dátum sobáša: 04. 11. 1834

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 28

Anna Kubíková, rod. Krausová

Dátum sobáša: 26. 01. 1846

Vek ženícha: 28

Vek nevesty: 20

Juliana Rozália Kubíková, rod. Poljaková

Dátum sobáša: 08. 05. 1865

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 34

Cecília Kollárová Kubíková Baranová, rod. Malachová

Dátum sobáša: 04. 04. 1868

Vek ženícha: 50

Vek nevesty: 34

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Kubíková alias Minková (4 mes.)

Narodenie: 29. 11. 1845, Pitelová

Úmrtie: 05. 04. 1846, Pitelová (Tuberkulóza)

Mária Kubíková alias Minková (6)

Narodenie: 23. 08. 1847, Pitelová

Úmrtie: 19. 06. 1854, Pitelová 8 (Utopenie)

Agnesa Kubíková alias Minková (3)

Narodenie: 30. 01. 1850, Pitelová

Úmrtie: 30. 10. 1853, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Jozef Kubík alias Minka

Narodenie: 17. 03. 1852, Pitelová 49

Úmrtie: zomrel

Michal Kubík alias Minka

Narodenie: 30. 09. 1854, Pitelová 8

Úmrtie: zomrel

Augustín Kubík alias Minka (23)

Narodenie: 20. 11. 1856, Pitelová 48

Úmrtie: 12. 12. 1879, Pitelová

Juraj Kubík alias Minka (1)

Narodenie: 31. 03. 1859, Pitelová

Úmrtie: 07. 02. 1861, Pitelová (Kašeľ)

Veronika Kubíková alias Minková (1)

Narodenie: 21. 12. 1863, Pitelová 40

Úmrtie: 08. 03. 1865, Pitelová 44 (Podvýživa)

Mária Kubíková alias Minková (1)

Narodenie: 30. 06. 1867, Pitelová 44

Úmrtie: 05. 07. 1868, Pitelová 19 (Podvýživa)

Anna Kubíková alias Minková (1)

Narodenie: 09. 05. 1869, Pitelová 12

Úmrtie: 04. 01. 1871, Pitelová 12 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Kubík alias Minka (58)

Narodenie: 25. 10. 1786, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1845, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Nemcová (51)

Narodenie: 30. 05. 1790, Pitelová

Úmrtie: 24. 01. 1842, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kubík (42)

Narodenie: 1747, Pitelová

Úmrtie: 16. 12. 1789, Pitelová

Mária Kubíková, rod. Gordánya (50)

Narodenie: 1747

Úmrtie: 04. 04. 1797, Pitelová

Pavol Nemec (36)

Narodenie: 1755

Úmrtie: 22. 07. 1791, Pitelová

Mária Nemcová (44)

Narodenie: 1747

Úmrtie: 12. 05. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.