Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie
02. 07. 1864, Pitelová 7
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Kaštierová

Dátum sobáša: 24. 11. 1890

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 20

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Sklenková alias Mališová (5)

Narodenie: 25. 08. 1894, Pitelová 17

Úmrtie: 01. 05. 1900, Pitelová (Osýpky)

Alžbeta Sklenková alias Mališová (5)

Narodenie: 23. 12. 1897, Pitelová

Úmrtie: 29. 06. 1903, Pitelová (Vodnatieľka)

Anastázia Sklenková alias Mališová (1 deň)

Narodenie: 16. 11. 1901, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1901, Pitelová (Slabosť)

Štefan Sklenka alias Mališ (84)

Narodenie: 16. 01. 1903, Pitelová

Úmrtie: 04. 06. 1987

Ján Sklenka alias Mališ

Narodenie: 1906

Úmrtie: zomrel

Martin Sklenka alias Mališ (55)

Narodenie: 24. 09. 1909, Pitelová

Úmrtie: 14. 04. 1965

Jozef Sklenka alias Mališ (80)

Narodenie: 30. 06. 1915, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1995, Zvolen

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka alias Mališ (50)

Narodenie: 05. 12. 1819, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1870, Pitelová 11 (Tuberkulóza)

Kristína Sklenková, rod. Forgáčová

Narodenie: 13. 03. 1839, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka alias Mališ

Narodenie: 10. 04. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Piatriková Sklenková, rod. Dovičiarová alias Žiaková

Narodenie: 23. 11. 1782, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.