Rodokmeň obce Pitelová

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie
11. 06. 1852, Pitelová 37
Úmrtie
14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)
Zamestnanie
babica

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Slašťan

Dátum sobáša: 21. 02. 1870

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 17

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Slašťan (1)

Narodenie: 11. 10. 1875, Pitelová 37

Úmrtie: 03. 08. 1877, Pitelová 37 (Čierny kašeľ)

Michal Slašťan (72)

Narodenie: 03. 09. 1878, Pitelová 37

Úmrtie: 24. 10. 1950

Ján Slašťan (33)

Narodenie: 02. 05. 1882, Pitelová 37

Úmrtie: 17. 07. 1915, Rudnik, Poľsko (Vo vojne)

Mária Pilníková, rod. Slašťanová

Narodenie: 08. 12. 1884, Pitelová 37

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Skrovný (49)

Narodenie: 06. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1861, Pitelová 37 (Vodnatieľka)

Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná (65)

Narodenie: 14. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1882, Pitelová 26 (Zápal pohrudnice)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Skrovný (59)

Narodenie: 14. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: 18. 04. 1833, Pitelová

Mária Skrovná, rod. Nemcová (46)

Narodenie: 04. 07. 1770, Pitelová

Úmrtie: 12. 01. 1817, Pitelová

Martin Páločný (50)

Narodenie: 26. 10. 1781, Pitelová

Úmrtie: 23. 03. 1832, Pitelová

Mária Páločná, rod. Piatriková alias Kollárová (53)

Narodenie: 04. 11. 1784, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1838, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.