Rodokmeň obce Pitelová

Michal Slašťan (72)

Narodenie
03. 09. 1878, Pitelová 37
Úmrtie
24. 10. 1950
Pochovaný
Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ľudovít Slašťan

Narodenie: 19. 08. 1904, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Emil Slašťan

Narodenie: 25. 03. 1906, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Michal Slašťan

Narodenie: 29. 09. 1910

Úmrtie: zomrel

Jozef Slašťan (73)

Narodenie: 31. 03. 1913, Pitelová

Úmrtie: 19. 05. 1986

Ján Slašťan

Narodenie: 21. 01. 1915, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Slašťan

Narodenie: 25. 02. 1843, Ihráč

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie: 11. 06. 1852, Pitelová 37

Úmrtie: 14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Skrovný (49)

Narodenie: 06. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1861, Pitelová 37 (Vodnatieľka)

Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná (65)

Narodenie: 14. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1882, Pitelová 26 (Zápal pohrudnice)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.