Rodokmeň obce Pitelová

Mária Pilníková, rod. Slašťanová

Narodenie
08. 12. 1884, Pitelová 37
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Pilník

Dátum sobáša: 20. 03. 1919

Vek nevesty: 34

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Slašťan

Narodenie: 25. 02. 1843, Ihráč

Úmrtie: zomrel

Anna Slašťanová, rod. Skrovná (51)

Narodenie: 11. 06. 1852, Pitelová 37

Úmrtie: 14. 03. 1904, Pitelová (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Skrovný (49)

Narodenie: 06. 03. 1812, Pitelová

Úmrtie: 09. 05. 1861, Pitelová 37 (Vodnatieľka)

Anna Skrovná Dvorská, rod. Páločná (65)

Narodenie: 14. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1882, Pitelová 26 (Zápal pohrudnice)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.