Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Poljaková (46)

Narodenie
18. 03. 1815, Bartošova Lehôtka
Úmrtie
03. 05. 1861, Pitelová 20 (Zápal pľúc)
Pohreb
06. 05. 1861, Pitelová

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Novodomec

Dátum sobáša: 11. 11. 1833

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 18

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Novodomec (8 mes.)

Narodenie: 26. 07. 1836, Pitelová

Úmrtie: 28. 03. 1837, Pitelová

Alexander Novodomec (10 mes.)

Narodenie: 08. 01. 1839, Pitelová

Úmrtie: 02. 12. 1839, Pitelová

Imrich Novodomec (6 mes.)

Narodenie: 22. 10. 1840, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1841, Pitelová

Juraj Novodomec (32)

Narodenie: 29. 03. 1842, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1874, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Tomáš Novodomec (46)

Narodenie: 02. 03. 1847, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1894, Pitelová 20 (Tuberkulóza)

Jozef Novodomec (22)

Narodenie: 06. 11. 1850, Pitelová

Úmrtie: 17. 07. 1873, Pitelová 20 (Petéchie)

Anna Minková, rod. Novodomcová

Narodenie: 02. 05. 1854, Pitelová 20

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Poljak

Narodenie: 16. 11. 1778, Bartošova Lehôtka

Úmrtie: zomrel

Mária Poljaková, rod. Bajnoková (51)

Narodenie: 25. 12. 1776, Jastrabá

Úmrtie: 08. 03. 1828, Bartošova Lehôtka

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.