Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Beňo alias Barcík

Narodenie
17. 08. 1895, Pitelová 44
Úmrtie
zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Beňo alias Barcík

Narodenie: 08. 07. 1864, Pitelová 54

Úmrtie: zomrel

Veronika Beňová, rod. Pastierovičová

Narodenie: 08. 04. 1865, Dúbrava 3

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Beňo alias Barcík

Narodenie: 10. 10. 1837, Tŕnie

Úmrtie: zomrel

Anna Minková Beňová, rod. Mališová (63)

Narodenie: 06. 04. 1826, Kľačany

Úmrtie: 23. 01. 1890, Pitelová 54 (Astma)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.