Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Kučera (49)

Narodenie
30. 10. 1821, Trnavá Hora
Úmrtie
20. 01. 1871, Jastrabá 3 (Tuberkulóza)
Pohreb
22. 01. 1871, Jastrabá

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Kučerová Minková, rod. Víťazková

Dátum sobáša: 25. 11. 1844

Vek ženícha: 23

Vek nevesty: 17

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kučera alias Víťazka

Narodenie: 20. 05. 1846, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Štefan Kučera alias Víťazka

Narodenie: 15. 08. 1850, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Kučerová alias Víťazková

Narodenie: 23. 04. 1855, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Kučerová alias Víťazková

Narodenie: 20. 11. 1857, Jastrabá 3

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kučera

Narodenie: 27. 12. 1780, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Katarína Kučerová, rod. Novodomcová

Narodenie: 25. 12. 1796, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie: 16. 11. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1823, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.