Rodokmeň obce Pitelová

Rozália Kučerová, rod. Prochotská

Narodenie
20. 08. 1863, Kľačany 25
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kučera

Dátum sobáša: 20. 10. 1879

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 16

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Debnárová, rod. Kučerová

Narodenie: 19. 10. 1882, Kľačany 25

Úmrtie: zomrela

Rozália Karolína Kučerová

Narodenie: 22. 02. 1885, Kľačany 33

Úmrtie: zomrela

Mária Mališová Krajčíková, rod. Kučerová (80)

Narodenie: 24. 05. 1888, Pitelová 72

Úmrtie: 14. 05. 1969

Ján Pavol Kučera (1)

Narodenie: 25. 01. 1892, Pitelová, valcha

Úmrtie: 12. 04. 1893, Pitelová 52 (Červy)

Jozefína Paulína Kučerová

Narodenie: 19. 03. 1895, Pitelová, valcha

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Prochotský (55)

Narodenie: 15. 12. 1831, Kľačany

Úmrtie: 23. 03. 1887, Kľačany 33 (Vnútorné bolesti)

Anna Prochotská, rod. Beňová

Narodenie: 16. 02. 1842, Kremnica

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Prochotský (43)

Narodenie: 14. 05. 1791, Ladomer

Úmrtie: 06. 03. 1835, Kľačany

Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová (76)

Narodenie: 26. 07. 1796, Kľačany

Úmrtie: 20. 12. 1872, Okolie Trnavej Hory (bydlisko: Kľačany 25) (Zomrela pritlačená vozom po jeho prevrátení vo vidieckej oblasti okolo Trnavej Hory.)

Ján Beňo

Narodenie: 08. 02. 1813, Kľačany

Úmrtie: zomrel

Katarína Beňová, rod. Malachová (33)

Narodenie: 24. 06. 1813, Pitelová

Úmrtie: 19. 11. 1846, Kľačany

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.