Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová Krajčíková, rod. Kučerová (80)

Narodenie
24. 05. 1888, Pitelová 72
Úmrtie
14. 05. 1969
Pochovaná
Jalná

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Krajčík

Poznámka: dátum sobáša: po 09. 10. 1918

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Augustína Kubíková, rod. Mališová alias Kuricová (86)

Narodenie: 19. 08. 1912, Kľačany

Úmrtie: 05. 11. 1998

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

František Kučera

Narodenie: 23. 10. 1857, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rozália Kučerová, rod. Prochotská

Narodenie: 20. 08. 1863, Kľačany 25

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Kučera (60)

Narodenie: 04. 11. 1801, Jalná

Úmrtie: 08. 03. 1862, Pitelová 14 (Zápal pľúc)

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

František Prochotský (55)

Narodenie: 15. 12. 1831, Kľačany

Úmrtie: 23. 03. 1887, Kľačany 33 (Vnútorné bolesti)

Anna Prochotská, rod. Beňová

Narodenie: 16. 02. 1842, Kremnica

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.