Rodokmeň obce Pitelová

Mária Mališová Krajčíková, rod. Kučerová (80)

Narodenie
24. 05. 1888, Pitelová 72
Úmrtie
14. 05. 1969
Pochovaná
Jalná

Manželstvá (2)

Jozef Krajčík

Poznámka: dátum sobáša: po 09. 10. 1918

Deti (1)

Augustína Kubíková, rod. Mališová alias Kuricová (86)

Narodenie: 19. 08. 1912, Kľačany

Úmrtie: 05. 11. 1998

Rodičia

František Kučera

Narodenie: 23. 10. 1857, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rozália Kučerová, rod. Prochotská

Narodenie: 20. 08. 1863, Kľačany 25

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Kučera (60)

Narodenie: 04. 11. 1801, Jalná

Úmrtie: 08. 03. 1862, Pitelová 14 (Zápal pľúc)

Mária Baranová Kučerová, rod. Hudecová alias Štefanková (43)

Narodenie: 09. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 26. 12. 1864, Pitelová 52 (Tuberkulóza)

František Prochotský (55)

Narodenie: 15. 12. 1831, Kľačany

Úmrtie: 23. 03. 1887, Kľačany 33 (Vnútorné bolesti)

Anna Prochotská, rod. Beňová

Narodenie: 16. 02. 1842, Kremnica

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.