Rodokmeň obce Pitelová

František Prochotský (55)

Narodenie
15. 12. 1831, Kľačany
Úmrtie
23. 03. 1887, Kľačany 33 (Vnútorné bolesti)
Pohreb
26. 03. 1887, Jastrabá
Zamestnanie
valchár

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Prochotská, rod. Beňová

Dátum sobáša: 10. 11. 1862

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 20

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Rozália Kučerová, rod. Prochotská

Narodenie: 20. 08. 1863, Kľačany 25

Úmrtie: zomrela

Juraj Prochotský (68)

Narodenie: 13. 04. 1866, Kľačany 25

Úmrtie: 24. 04. 1934

Štefan Prochotský (1)

Narodenie: 15. 01. 1871, Kľačany 25

Úmrtie: 29. 10. 1872, Kľačany 25 (Dyzentéria)

Anna Prochotská (4)

Narodenie: 02. 07. 1876, Kľačany 25

Úmrtie: 19. 01. 1881, Kľačany 33 (Kiahne)

Ján Prochotský (2 mes.)

Narodenie: 12. 01. 1886, Kľačany 29

Úmrtie: 05. 04. 1886, Kľačany 29 (Kašeľ)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Prochotský (43)

Narodenie: 14. 05. 1791, Ladomer

Úmrtie: 06. 03. 1835, Kľačany

Anna Prochotská Dubovanová, rod. Gajdošová (76)

Narodenie: 26. 07. 1796, Kľačany

Úmrtie: 20. 12. 1872, Okolie Trnavej Hory (bydlisko: Kľačany 25) (Zomrela pritlačená vozom po jeho prevrátení vo vidieckej oblasti okolo Trnavej Hory.)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.