Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Marko (45)

Narodenie
1815, Pitelová
Úmrtie
16. 02. 1860, Pitelová 4 (Tuberkulóza)
Pohreb
19. 02. 1860, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová

Dátum sobáša: 17. 11. 1835

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Mária Marková, rod. Páločná

Dátum sobáša: 28. 01. 1850

Vek ženícha: 35

Vek nevesty: 25

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Marková (27 dní)

Narodenie: 16. 11. 1836, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1836, Pitelová

Alojz Markoš, rod. Marko (31)

Narodenie: 16. 10. 1838, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1870, Jastrabá 15 (Zápal pľúc)

Vincent Marko

Narodenie: 01. 01. 1842, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Marková (6)

Narodenie: 30. 12. 1845, Pitelová

Úmrtie: 08. 04. 1852, Pitelová 3 (Potničky)

Karolína Beličková, rod. Marková (26)

Narodenie: 16. 09. 1851, Pitelová

Úmrtie: 24. 09. 1877, Pitelová 37 (Týfus)

Anna Marková (1 mes.)

Narodenie: 28. 08. 1854, Pitelová 5

Úmrtie: 22. 10. 1854, Pitelová 7 (Zápal mozgu)

Juraj Marko (9 mes.)

Narodenie: 21. 02. 1860, Pitelová 37

Úmrtie: 14. 12. 1860, Pitelová 6 (Tuberkulóza)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Imrich Marko, rod. Mališ (67)

Narodenie: 26. 10. 1768, Kľačany

Úmrtie: 29. 11. 1835, Pitelová

Mária Sklenková Marková, rod. Beňová

Narodenie: 10. 01. 1776, Lovča

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.