Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková Minková, rod. Sklenková

Narodenie
04. 11. 1854, Pitelová 21
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Piatrik alias Kollár

Dátum sobáša: 26. 06. 1876

Vek ženícha: 30

Vek nevesty: 21

Jozef Minka

Dátum sobáša: 16. 04. 1894

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 39

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik alias Kollár

Narodenie: 30. 10. 1877, Pitelová 4

Úmrtie: zomrel

Viktória Piatriková alias Kollárová (1)

Narodenie: 23. 10. 1880, Pitelová 4

Úmrtie: 04. 02. 1882, Pitelová 4 (Následky obarenia vriacou vodou)

Mária Piatriková alias Kollárová (11 mes.)

Narodenie: 16. 07. 1884, Pitelová 3

Úmrtie: 27. 06. 1885, Pitelová 4 (Epilepsia)

Ján Piatrik alias Kollár (1)

Narodenie: 18. 05. 1887, Pitelová 4

Úmrtie: 26. 07. 1888, Pitelová 4 (Výpotok)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová (53)

Narodenie: 15. 02. 1830, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1883, Pitelová 56 (Žltačka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Sklenka (47)

Narodenie: 11. 04. 1801, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Sklenková, rod. Kňažková alias Šušková (72)

Narodenie: 05. 07. 1803, Jastrabá

Úmrtie: 19. 01. 1876, Pitelová 30 (Starobné zoslabnutie)

Juraj Páchnik alias Kaňa (39)

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 08. 1846, Pitelová (Horúčka)

Mária Páchniková Dovičiarová, rod. Stračinová (50)

Narodenie: 28. 11. 1811, Stará Kremnička

Úmrtie: 21. 07. 1862, Pitelová 21 (Náhle zadusenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.