Rodokmeň obce Pitelová

Cecília Hudecová, rod. Ivanová

Narodenie
27. 02. 1877, Ladno 22
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Hudec

Dátum sobáša: 22. 04. 1895

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 18

Deti (4) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Hudec (19)

Narodenie: 25. 03. 1896, Pitelová 18

Úmrtie: 02. 11. 1915, Gaje Roztockie, Ukrajina (Vo vojne)

Pavol Hudec (2 mes.)

Narodenie: 18. 01. 1898, Pitelová

Úmrtie: 07. 04. 1898, Pitelová 18 (Slabosť)

Anastázia Kubíková, rod. Hudecová (90)

Narodenie: 27. 12. 1899, Pitelová

Úmrtie: 1990

Vincent Hudec

Narodenie: 16. 07. 1905

Úmrtie: zomrel

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.