Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Mikula

Narodenie
12. 03. 1872, Jastrabá 8
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Mikulová, rod. Mlynárová

Dátum sobáša: 14. 01. 1895

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 20

Deti (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Mikulová (2)

Narodenie: 04. 04. 1896, Pitelová 16

Úmrtie: 1899

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Mikula

Narodenie: 29. 03. 1845, Badín

Úmrtie: zomrel

Mária Mikulová, rod. Hudecová alias Štefanková

Narodenie: 15. 05. 1850, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Hudec alias Štefanka (41)

Narodenie: 11. 01. 1819, Pitelová

Úmrtie: 12. 02. 1860, Pitelová (Vodnatieľka)

Mária Hudecová, rod. Neštinová (54)

Narodenie: 1814, Stará Kremnička

Úmrtie: 20. 01. 1868, Pitelová 11 (Vnútorné poranenie)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.