Rodokmeň obce Pitelová

Mária Sklenková, rod. Kaštierová

Narodenie
07. 11. 1870, Stará Kremnička 26
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1)

Štefan Sklenka alias Mališ

Dátum sobáša: 24. 11. 1890

Vek ženícha: 26

Vek nevesty: 20

Deti (7)

Alžbeta Sklenková alias Mališová (5)

Narodenie: 25. 08. 1894, Pitelová 17

Úmrtie: 01. 05. 1900, Pitelová (Osýpky)

Alžbeta Sklenková alias Mališová (5)

Narodenie: 23. 12. 1897, Pitelová

Úmrtie: 29. 06. 1903, Pitelová (Vodnatieľka)

Anastázia Sklenková alias Mališová (1 deň)

Narodenie: 16. 11. 1901, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1901, Pitelová (Slabosť)

Štefan Sklenka alias Mališ (84)

Narodenie: 16. 01. 1903, Pitelová

Úmrtie: 04. 06. 1987

Ján Sklenka alias Mališ

Narodenie: 1906

Úmrtie: zomrel

Martin Sklenka alias Mališ (55)

Narodenie: 24. 09. 1909, Pitelová

Úmrtie: 14. 04. 1965

Jozef Sklenka alias Mališ (80)

Narodenie: 30. 06. 1915, Pitelová

Úmrtie: 21. 12. 1995, Zvolen

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.