Rodokmeň obce Pitelová

Mária Kubíková, rod. Sklenková (38)

Narodenie
27. 01. 1776, Pitelová
Úmrtie
06. 05. 1814, Pitelová
Pohreb
09. 05. 1814

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Pavol Kubík alias Minka

Dátum sobáša: 24. 11. 1793

Vek ženícha: 25

Vek nevesty: 17

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Ďuroje, rod. Kubíková alias Minková

Narodenie: 19. 09. 1795, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Pavol Kubík alias Minka (9 mes.)

Narodenie: 06. 01. 1798, Pitelová

Úmrtie: 20. 10. 1798, Pitelová

Martin Kubík alias Minka

Narodenie: 08. 10. 1799, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Kubík alias Minka (39)

Narodenie: 21. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 11. 07. 1842, Pitelová

Mária Kubíková alias Minková (28)

Narodenie: 24. 02. 1805, Pitelová

Úmrtie: 26. 07. 1833, Pitelová

Ján Kubík alias Minka (65)

Narodenie: 22. 06. 1807, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1873, Pitelová 49 (Tuberkulóza)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Sklenka (36)

Narodenie: 19. 08. 1751, Pitelová

Úmrtie: 19. 10. 1787, Pitelová

Helena Sklenková, rod. Malachová (46)

Narodenie: 21. 03. 1752, Pitelová

Úmrtie: 19. 01. 1799, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (41)

Narodenie: 1729, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Anna Sklenková, rod. Žiaková (56)

Narodenie: 1720, Pitelová

Úmrtie: 25. 04. 1776, Pitelová

Lukáš Malach (70)

Narodenie: 1692

Úmrtie: 17. 06. 1762, Pitelová

Mária Malachová (64)

Narodenie: 1706

Úmrtie: 21. 05. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.