Rodokmeň obce Pitelová

Anna Piatriková, rod. Minková

Narodenie
16. 01. 1851, Trnavá Hora
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Piatrik

Dátum sobáša: 18. 11. 1872

Vek ženícha: 24

Vek nevesty: 21

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Piatriková (21 dní)

Narodenie: 13. 08. 1873, Pitelová 15

Úmrtie: 03. 09. 1873, Pitelová 15 (Slabosť)

Ján Piatrik (3)

Narodenie: 14. 06. 1875, Pitelová 15

Úmrtie: 31. 01. 1879, Pitelová 15 (Kašeľ)

Veronika Sklenková, rod. Piatriková (55)

Narodenie: 29. 07. 1878, Pitelová 15

Úmrtie: 19. 10. 1933

Paulína Piatriková

Narodenie: 15. 09. 1881, Pitelová 15

Úmrtie: zomrela

Ján Piatrik (60)

Narodenie: 24. 10. 1883, Pitelová 15

Úmrtie: 03. 10. 1944

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.