Rodokmeň obce Pitelová

Paulína Piatriková

Narodenie
15. 09. 1881, Pitelová 15
Úmrtie
zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Piatrik (34)

Narodenie: 17. 06. 1848, Pitelová

Úmrtie: 24. 05. 1883, Pitelová 15 (Astma)

Anna Piatriková, rod. Minková

Narodenie: 16. 01. 1851, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Piatrik

Narodenie: 02. 03. 1810, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Beňová Piatriková, rod. Trokšiarová alias Paukoje

Narodenie: 24. 12. 1813, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.