Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Sklenka

Narodenie
17. 03. 1745, Pitelová
Úmrtie
zomrel

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Sklenková, rod. Štefanková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 20

Mária Piatriková Sklenková

Dátum sobáša: 25. 11. 1787

Vek ženícha: 42

Vek nevesty: 43

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Juraj Sklenka (38)

Narodenie: 06. 04. 1766, Pitelová

Úmrtie: 07. 09. 1804, Pitelová

Helena Zverková, rod. Sklenková (57)

Narodenie: 19. 03. 1768, Pitelová

Úmrtie: 24. 04. 1825, Pitelová

Anna Víťazková, rod. Sklenková

Narodenie: 15. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Sklenka

Narodenie: 24. 05. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Mališová, rod. Sklenková (60)

Narodenie: 31. 07. 1778, Pitelová

Úmrtie: 28. 01. 1839, Pitelová

Katarína Sklenková (1 mes.)

Narodenie: 28. 12. 1780, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1781, Pitelová

Štefan Sklenka (57)

Narodenie: 24. 08. 1784, Pitelová

Úmrtie: 31. 08. 1841, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.