Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Sklenka (57)

Narodenie
24. 08. 1784, Pitelová
Úmrtie
31. 08. 1841, Pitelová
Pohreb
02. 09. 1841

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Sklenková, rod. Rozinajová

Dátum sobáša: 21. 11. 1802

Vek ženícha: 18

Vek nevesty: 18

Alžbeta Sklenková, rod. Pulišová

Dátum sobáša: 03. 11. 1830

Vek ženícha: 46

Vek nevesty: 44

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Mierisová, rod. Sklenková

Narodenie: 25. 03. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Sklenková

Narodenie: 05. 11. 1809, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Ján Sklenka

Narodenie: 13. 05. 1812, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Štefan Sklenka

Narodenie: 07. 08. 1814, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Sklenková

Narodenie: 07. 03. 1817, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Sklenková (9)

Narodenie: 25. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 27. 02. 1828, Pitelová

Juraj Sklenka (6)

Narodenie: 21. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 02. 03. 1828, Pitelová

Jozef Sklenka

Narodenie: 08. 03. 1824, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Jozef Štefanka (39)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 15. 09. 1760, Pitelová

Anna Štefanková (70)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 03. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.