Rodokmeň obce Pitelová

Jozef Juraj Sklenka (38)

Narodenie
06. 04. 1766, Pitelová
Úmrtie
07. 09. 1804, Pitelová
Pohreb
09. 09. 1804

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Sklenková, rod. Forgáčová

Dátum sobáša: 26. 11. 1786

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 19

Deti (5) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Sklenka

Narodenie: 18. 11. 1788, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Ondrej Sklenka

Narodenie: 30. 11. 1793, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Katarína Sklenková

Narodenie: 29. 10. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Juraj Sklenka

Narodenie: 15. 04. 1800, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Mária Sklenková

Narodenie: 06. 04. 1804, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Sklenka

Narodenie: 17. 03. 1745, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Helena Sklenková, rod. Štefanková (42)

Narodenie: 09. 11. 1744, Pitelová

Úmrtie: 10. 08. 1787, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Martin Sklenka (62)

Narodenie: 1717

Úmrtie: 25. 09. 1779, Pitelová

Dorota Sklenková (85)

Narodenie: 1710

Úmrtie: 26. 03. 1795, Pitelová

Jozef Štefanka (39)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 15. 09. 1760, Pitelová

Anna Štefanková (70)

Narodenie: 1721

Úmrtie: 24. 03. 1791, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.