Rodokmeň obce Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie
25. 12. 1771, Pitelová
Úmrtie
27. 09. 1821, Pitelová
Pohreb
29. 09. 1821

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Piatrik

Dátum sobáša: 15. 11. 1789

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Deti (11) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Matúš Piatrik

Narodenie: 10. 09. 1791, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Piatrik (4 mes.)

Narodenie: 23. 04. 1793, Pitelová

Úmrtie: 13. 09. 1793, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 14. 09. 1794, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1832, Pitelová

Juraj Piatrik

Narodenie: 30. 03. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Golhová Krausová, rod. Piatriková (45)

Narodenie: 23. 06. 1799, Pitelová

Úmrtie: 24. 10. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Helena Záhorcová, rod. Piatriková (43)

Narodenie: 28. 12. 1801, Pitelová

Úmrtie: 15. 10. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková (51)

Narodenie: 29. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1858, Pitelová 43 (Vodnatieľka)

Veronika Piatriková (44)

Narodenie: 09. 03. 1809, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1853, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Štefan Piatrik (46)

Narodenie: 26. 03. 1811, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1858, Pitelová 51 (Tuberkulóza)

Jozef Piatrik (18)

Narodenie: 21. 10. 1813, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1832, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.