Rodokmeň obce Pitelová

Fides Piatriková, rod. Sklenková (49)

Narodenie
25. 12. 1771, Pitelová
Úmrtie
27. 09. 1821, Pitelová
Pohreb
29. 09. 1821

Manželstvá (1)

Michal Piatrik

Dátum sobáša: 15. 11. 1789

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 17

Deti (11)

Matúš Piatrik

Narodenie: 10. 09. 1791, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Juraj Piatrik (4 mes.)

Narodenie: 23. 04. 1793, Pitelová

Úmrtie: 13. 09. 1793, Pitelová

Mária Krausová, rod. Piatriková (37)

Narodenie: 14. 09. 1794, Pitelová

Úmrtie: 17. 02. 1832, Pitelová

Juraj Piatrik

Narodenie: 30. 03. 1797, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Golhová Krausová, rod. Piatriková (45)

Narodenie: 23. 06. 1799, Pitelová

Úmrtie: 24. 10. 1844, Pitelová (Tuberkulóza)

Helena Záhorcová, rod. Piatriková (43)

Narodenie: 28. 12. 1801, Pitelová

Úmrtie: 15. 10. 1845, Pitelová (Tuberkulóza)

Katarína Páločná, rod. Piatriková (64)

Narodenie: 16. 05. 1804, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1869, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Alžbeta Štefanovičová, rod. Piatriková (51)

Narodenie: 29. 01. 1807, Pitelová

Úmrtie: 25. 03. 1858, Pitelová 43 (Vodnatieľka)

Veronika Piatriková (44)

Narodenie: 09. 03. 1809, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1853, Pitelová 17 (Tuberkulóza)

Štefan Piatrik (46)

Narodenie: 26. 03. 1811, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1858, Pitelová 51 (Tuberkulóza)

Jozef Piatrik (18)

Narodenie: 21. 10. 1813, Pitelová

Úmrtie: 19. 09. 1832, Pitelová

Rodičia

Michal Sklenka (60)

Narodenie: 1744, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1804, Pitelová

Mária Sklenková, rod. Mojžišková (64)

Narodenie: 1743, Jastrabá

Úmrtie: 22. 07. 1807, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.