Rodokmeň obce Pitelová

Alžbeta Páločná, rod. Skrovná (56)

Narodenie
30. 08. 1767, Pitelová
Úmrtie
03. 10. 1823, Pitelová
Pohreb
05. 10. 1823

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páločný alias Žiak

Dátum sobáša: 23. 11. 1783

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 16

Deti (8) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Páločná alias Žiaková

Narodenie: 21. 02. 1786, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Helena Páločná alias Žiaková (7)

Narodenie: 01. 10. 1788, Pitelová

Úmrtie: 13. 01. 1796, Pitelová (Kiahne)

Mária Páločná alias Žiaková

Narodenie: 01. 06. 1791, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Piatriková, rod. Páločná alias Žiaková (29)

Narodenie: 27. 01. 1793, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1822, Pitelová

Helena Malachová, rod. Páločná alias Žiaková (50)

Narodenie: 28. 04. 1796, Pitelová

Úmrtie: 23. 04. 1847, Pitelová

Alžbeta Kollárová, rod. Páločná alias Žiaková (63)

Narodenie: 31. 07. 1799, Pitelová

Úmrtie: 10. 03. 1863, Pitelová 7 (Starobné zoslabnutie)

Michal Páločný alias Žiak (50)

Narodenie: 22. 08. 1802, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1852, Pitelová 29 (Vodnatieľka)

Tomáš Páločný alias Žiak (52)

Narodenie: 19. 12. 1805, Pitelová

Úmrtie: 04. 03. 1858, Pitelová 14 (Tuberkulóza)

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jozef Skrovný (45)

Narodenie: 1732

Úmrtie: 09. 03. 1777, Pitelová

Mária Skrovná

Úmrtie: zomrela

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.