Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Piatrik alias Kollár (1 mes.)

Narodenie
05. 12. 1870, Pitelová 4
Úmrtie
30. 01. 1871, Pitelová 4 (Kašeľ)
Pohreb
01. 02. 1871, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Piatrik alias Kollár (44)

Narodenie: 23. 12. 1845, Pitelová

Úmrtie: 03. 12. 1890, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Anna Piatriková, rod. Podhorová (30)

Narodenie: 16. 07. 1845, Pitelová

Úmrtie: 03. 06. 1876, Pitelová 4 (Vodnatieľka)

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková, rod. Páchniková (43)

Narodenie: 08. 12. 1817, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1861, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Jozef Podhora (44)

Narodenie: 13. 09. 1803, Pitelová

Úmrtie: 27. 05. 1848, Pitelová

Mária Podhorová Páchniková, rod. Struhárová (54)

Narodenie: 06. 12. 1805, Jastrabá

Úmrtie: 28. 01. 1860, Pitelová 31 (Tuberkulóza)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.