Rodokmeň obce Pitelová

Katarína Kučerová, rod. Novodomcová

Narodenie
25. 12. 1796, Pitelová
Úmrtie
zomrela

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Ján Kučera

Dátum sobáša: 19. 10. 1817

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 20

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Kučera

Narodenie: 27. 08. 1819, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Jozef Kučera (49)

Narodenie: 30. 10. 1821, Trnavá Hora

Úmrtie: 20. 01. 1871, Jastrabá 3 (Tuberkulóza)

Juraj Kučera

Narodenie: 07. 04. 1824, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Anna Kučerová

Narodenie: 31. 03. 1825, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Katarína Kučerová

Narodenie: 11. 09. 1827, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Ján Kučera

Narodenie: 21. 06. 1830, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Mária Kučerová

Narodenie: 24. 11. 1832, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Barbora Kučerová

Narodenie: 18. 05. 1835, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrela

Veronika Kučerová (75)

Narodenie: 23. 07. 1837, Trnavá Hora

Úmrtie: 19. 11. 1912

Ignác Kučera

Narodenie: 28. 01. 1841, Trnavá Hora

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Juraj Novodomec (57)

Narodenie: 1753

Úmrtie: 08. 04. 1810, Pitelová

Alžbeta Novodomcová, rod. Nemcová (55)

Narodenie: 16. 11. 1767, Pitelová

Úmrtie: 03. 04. 1823, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Nemec (50)

Narodenie: 1727, Pitelová

Úmrtie: 09. 04. 1777, Pitelová

Dorota Nemcová, rod. Straková (70)

Narodenie: 1734, Pitelová

Úmrtie: 22. 02. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.