Rodokmeň obce Pitelová

Tomáš Malach (55)

Narodenie
13. 12. 1763, Pitelová
Úmrtie
20. 03. 1819, Pitelová
Pohreb
22. 03. 1819

Manželstvá (3) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Malachová, rod. Mališová

Dátum sobáša: 27. 11. 1785

Vek ženícha: 21

Vek nevesty: 19

Alžbeta Malachová, rod. Krajčíková

Dátum sobáša: 25. 11. 1798

Vek ženícha: 34

Vek nevesty: 20

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová

Dátum sobáša: 23. 11. 1800

Vek ženícha: 36

Vek nevesty: 19

Deti (14) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Helena Malachová

Narodenie: 23. 08. 1787, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Mária Malachová

Narodenie: 27. 02. 1790, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Štefan Malach (2)

Narodenie: 06. 08. 1792, Pitelová

Úmrtie: 16. 01. 1795, Pitelová

Martin Malach (41)

Narodenie: 11. 10. 1794, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1835, Pitelová

Mária Malachová (10 mes.)

Narodenie: 03. 07. 1797, Pitelová

Úmrtie: 12. 05. 1798, Pitelová

Štefan Malach (1)

Narodenie: 03. 07. 1797, Pitelová

Úmrtie: 25. 10. 1798, Pitelová

Juraj Malach (7 mes.)

Narodenie: 31. 03. 1800, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1800, Pitelová

Matej Malach (1 mes.)

Narodenie: 21. 02. 1802, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1802, Pitelová

Mária Kohútová Beňová Kubíková, rod. Malachová (71)

Narodenie: 08. 07. 1803, Pitelová

Úmrtie: 01. 04. 1875, Pitelová 32 (Starobné zoslabnutie)

Tomáš Malach (1)

Narodenie: 23. 10. 1805, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1806, Pitelová

Tomáš Malach (1)

Narodenie: 12. 11. 1808, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1810, Pitelová

Pavol Malach alias Štefanka (61)

Narodenie: 19. 01. 1812, Pitelová

Úmrtie: 12. 09. 1873, Pitelová 27 (Cholera)

Michal Malach (31)

Narodenie: 14. 09. 1815, Pitelová

Úmrtie: 05. 12. 1846, Pitelová (Astma)

Anna Malachová (2 mes.)

Narodenie: 04. 02. 1819, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1819, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Dorota Malachová (53)

Narodenie: 1743

Úmrtie: 14. 04. 1796, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Lukáš Malach (70)

Narodenie: 1692

Úmrtie: 17. 06. 1762, Pitelová

Mária Malachová (64)

Narodenie: 1706

Úmrtie: 21. 05. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.