Rodokmeň obce Pitelová

Matej Páchnik alias Kaňa (horný) (57)

Narodenie
03. 02. 1744, Pitelová
Úmrtie
29. 11. 1801, Pitelová
Pohreb
01. 12. 1801

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Páchniková, rod. Poljaková

Dátum sobáša: 18. 11. 1764

Vek ženícha: 20

Vek nevesty: 20

Helena Páchniková, rod. Štefanovičová

Dátum sobáša: 13. 11. 1796

Vek ženícha: 52

Vek nevesty: 35

Deti (12) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Štefan Páchnik alias Kaňa

Narodenie: 16. 08. 1765, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Judita Baranová, rod. Páchniková alias Kaňová (34)

Narodenie: 18. 10. 1768, Pitelová

Úmrtie: 16. 03. 1803, Pitelová

Juraj Páchnik alias Kaňa (49)

Narodenie: 17. 04. 1772, Pitelová

Úmrtie: 03. 12. 1821, Pitelová

Helena Michalková, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 11. 08. 1776, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Alžbeta Páchniková alias Kaňová (14)

Narodenie: 28. 09. 1778, Pitelová

Úmrtie: 11. 03. 1793, Pitelová

Mária Malachová, rod. Páchniková alias Kaňová (38)

Narodenie: 26. 01. 1781, Pitelová

Úmrtie: 13. 05. 1819, Pitelová

Fides Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 11. 03. 1783, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Jozef Páchnik alias Kaňa (47)

Narodenie: 23. 01. 1786, Pitelová

Úmrtie: 02. 05. 1833, Pitelová

Anna Straková, rod. Páchniková alias Kaňová

Narodenie: 11. 09. 1789, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Katarína Páchniková alias Kaňová (36)

Narodenie: 07. 05. 1792, Pitelová

Úmrtie: 06. 11. 1828, Pitelová

Tomáš Páchnik alias Kaňa (2)

Narodenie: 16. 11. 1798, Pitelová

Úmrtie: 30. 01. 1801, Pitelová

Mária Páchniková alias Kaňová (8 dní)

Narodenie: 01. 03. 1801, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1801, Pitelová

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Páchnik

Úmrtie: zomrel

Anna Páchniková

Úmrtie: 1744

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.