Rodokmeň obce Pitelová

Dorota Malachová (53)

Narodenie
1743
Úmrtie
14. 04. 1796, Pitelová
Pohreb
16. 04. 1796

Manželstvá (2)

Juraj Malach, rod. Minka

Dátum sobáša: 11. 11. 1759

Vek nevesty: 16

Ján Malach

Dátum sobáša: 1774

Vek ženícha: 37

Vek nevesty: 31

Deti (7)

Alžbeta Sklenková, rod. Malachová (52)

Narodenie: 08. 10. 1761, Pitelová

Úmrtie: 21. 03. 1814, Pitelová

Tomáš Malach (55)

Narodenie: 13. 12. 1763, Pitelová

Úmrtie: 20. 03. 1819, Pitelová

Mária Malachová (11)

Narodenie: 14. 12. 1765, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1777, Pitelová

Ján Malach

Narodenie: 04. 05. 1768, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Anna Malachová (20)

Narodenie: 01. 07. 1771, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1791, Pitelová

Helena Malachová

Narodenie: 12. 02. 1774, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Martin Malach (22)

Narodenie: 06. 11. 1775, Pitelová

Úmrtie: 17. 12. 1797, Pitelová

Rodičia

Lukáš Malach (70)

Narodenie: 1692

Úmrtie: 17. 06. 1762, Pitelová

Mária Malachová (64)

Narodenie: 1706

Úmrtie: 21. 05. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.