Rodokmeň obce Pitelová

Viktória Piatriková alias Kollárová (1)

Narodenie
23. 10. 1880, Pitelová 4
Úmrtie
04. 02. 1882, Pitelová 4 (Následky obarenia vriacou vodou)
Pohreb
06. 02. 1882, Pitelová

Rodičia

Štefan Piatrik alias Kollár (44)

Narodenie: 23. 12. 1845, Pitelová

Úmrtie: 03. 12. 1890, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Anna Piatriková Minková, rod. Sklenková

Narodenie: 04. 11. 1854, Pitelová 21

Úmrtie: zomrela

Starí rodičia

Ondrej Piatrik alias Kollár (64)

Narodenie: 02. 04. 1798, Pitelová

Úmrtie: 06. 04. 1862, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Mária Piatriková, rod. Páchniková (43)

Narodenie: 08. 12. 1817, Pitelová

Úmrtie: 16. 04. 1861, Pitelová 4 (Tuberkulóza)

Jozef Sklenka (55)

Narodenie: 15. 03. 1832, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1887, Pitelová 56 (Tuberkulóza)

Katarína Sklenková, rod. Páchniková alias Kaňová (53)

Narodenie: 15. 02. 1830, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1883, Pitelová 56 (Žltačka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.