Rodokmeň obce Pitelová

Anna Mališová, rod. Páchniková alias Kaňová (37)

Narodenie
10. 06. 1787, Pitelová
Úmrtie
23. 11. 1824, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
25. 11. 1824

Manželstvá (1)

Ján Mališ alias Kuric/Kaňa

Dátum sobáša: 28. 01. 1810

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 22

Deti (4)

Matej Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 25. 02. 1812, Pitelová

Úmrtie: 15. 02. 1870, Pitelová 28 (Astma)

Mária Marková, rod. Mališová alias Kuricová (32)

Narodenie: 19. 11. 1815, Pitelová

Úmrtie: 18. 06. 1848, Pitelová (Tuberkulóza)

Ján Mališ alias Kuric (57)

Narodenie: 21. 08. 1820, Pitelová

Úmrtie: 18. 05. 1878, Pitelová 26 (Zápal pľúc)

Martin Mališ alias Kuric (1 mes.)

Narodenie: 24. 10. 1824, Pitelová

Úmrtie: 09. 12. 1824, Pitelová

Rodičia

Matej Páchnik alias Kaňa (dolný) (59)

Narodenie: 02. 02. 1748, Pitelová

Úmrtie: 23. 11. 1807, Pitelová

Mária Páchniková, rod. Sklenková (54)

Narodenie: 19. 01. 1755, Pitelová

Úmrtie: 22. 06. 1809, Pitelová

Starí rodičia

Michal Páchnik

Úmrtie: zomrel

Alžbeta Páchniková, rod. Mališová (39)

Narodenie: 1724, Pitelová

Úmrtie: 04. 04. 1763, Pitelová

Matej Sklenka (62)

Narodenie: 1695

Úmrtie: 03. 12. 1757, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.