Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Čabák (66)

Narodenie
04. 07. 1784, Pitelová
Úmrtie
13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)
Pohreb
16. 12. 1850, Pitelová

Manželstvá (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Čabáková, rod. Ďurianová

Dátum sobáša: 16. 11. 1806

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 21

Alžbeta Čabáková, rod. Zverková

Dátum sobáša: 30. 01. 1832

Vek ženícha: 47

Vek nevesty: 32

Anna Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 07. 11. 1836

Vek ženícha: 52

Vek nevesty: 40

Mária Čabáková, rod. Kubíková

Dátum sobáša: 30. 01. 1837

Vek ženícha: 52

Vek nevesty: 34

Anna Záhorcová Baranová Čabáková, rod. Sklenková

Dátum sobáša: 25. 04. 1842

Vek ženícha: 57

Vek nevesty: 54

Anna Novodomcová Čabáková, rod. Kostrianová

Dátum sobáša: 03. 02. 1846

Vek ženícha: 61

Vek nevesty: 36

Deti (10) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Alžbeta Čabáková (5 mes.)

Narodenie: 20. 10. 1808, Pitelová

Úmrtie: 19. 04. 1809, Pitelová

Štefan Čabák (82)

Narodenie: 29. 01. 1810, Pitelová

Úmrtie: 30. 12. 1892, Jastrabá 10 (Starobné zoslabnutie)

Martin Čabák (2)

Narodenie: 26. 10. 1812, Pitelová

Úmrtie: 17. 01. 1815, Pitelová

Anna Pobežková, rod. Čabáková (58)

Narodenie: 08. 04. 1815, Pitelová

Úmrtie: 21. 09. 1873, Pitelová (Starobné zoslabnutie)

Mária Kubíková Sklenková, rod. Čabáková (41)

Narodenie: 03. 09. 1818, Pitelová

Úmrtie: 20. 09. 1859, Pitelová 10 (Pri pôrode)

Helena Záhorcová Kohútová, rod. Čabáková (59)

Narodenie: 02. 03. 1821, Pitelová

Úmrtie: 04. 12. 1880, Pitelová 53 (Zápal pohrudnice)

Martin Čabák (73)

Narodenie: 03. 10. 1823, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1896, Pitelová (Chradnutie)

Ján Čabák (19)

Narodenie: 24. 05. 1827, Pitelová

Úmrtie: 18. 09. 1846, Pitelová (Nádor)

Alžbeta Čabáková (1)

Narodenie: 12. 09. 1839, Pitelová

Úmrtie: 09. 03. 1841, Pitelová

Katarína Kršňová, rod. Čabáková

Narodenie: 20. 09. 1847, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Štefanka (65)

Narodenie: 1705, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.