Rodokmeň obce Pitelová

Štefan Čabák (82)

Narodenie
29. 01. 1810, Pitelová
Úmrtie
30. 12. 1892, Jastrabá 10 (Starecká slabosť)
Pohreb
31. 12. 1892, Jastrabá

Manželstvá (1)

Alžbeta Čabáková, rod. Hudecová

Dátum sobáša: 23. 11. 1829

Vek ženícha: 19

Vek nevesty: 16

Deti (6)

Terézia Čabáková

Narodenie: 06. 10. 1834, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Karolína Čabáková (67)

Narodenie: 24. 02. 1837, Jastrabá

Úmrtie: 24. 11. 1904

Rozália Čabáková

Narodenie: 06. 11. 1839, Jastrabá

Úmrtie: zomrela

Ján Čabák

Narodenie: 17. 06. 1842, Jastrabá

Úmrtie: zomrel

Anna Čabáková

Narodenie: 19. 09. 1850, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Minková, rod. Čabáková

Narodenie: 01. 01. 1855, Jastrabá 10

Úmrtie: zomrela

Rodičia

Štefan Čabák (66)

Narodenie: 04. 07. 1784, Pitelová

Úmrtie: 13. 12. 1850, Pitelová (Tuberkulóza)

Anna Čabáková, rod. Ďurianová (46)

Narodenie: 20. 01. 1785, Jastrabá

Úmrtie: 27. 01. 1831, Pitelová

Starí rodičia

Michal Čabák (75)

Narodenie: 1734

Úmrtie: 08. 01. 1809, Pitelová

Dorota Čabáková, rod. Štefanková (53)

Narodenie: 08. 01. 1751, Pitelová

Úmrtie: 26. 11. 1804, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.