Rodokmeň obce Pitelová

Mária Podhorová Páchniková, rod. Struhárová (54)

Narodenie
06. 12. 1805, Jastrabá
Úmrtie
28. 01. 1860, Pitelová 31 (Tuberkulóza)
Pohreb
30. 01. 1860, Pitelová

Manželstvá (2)

Jozef Podhora

Dátum sobáša: 19. 06. 1837

Vek ženícha: 33

Vek nevesty: 31

Ján Páchnik alias Mališ

Dátum sobáša: 14. 01. 1850

Vek ženícha: 32

Vek nevesty: 44

Deti (5)

Katarína Poljaková, rod. Podhorová (66)

Narodenie: 11. 06. 1839, Pitelová

Úmrtie: 23. 02. 1906

Mária Podhorová

Narodenie: 11. 06. 1839, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Barbora Podhorová (1)

Narodenie: 29. 11. 1842, Pitelová

Úmrtie: 15. 12. 1843, Pitelová (Kašeľ)

Ondrej Podhora (48)

Narodenie: 29. 11. 1842, Pitelová

Úmrtie: 30. 08. 1891, Pitelová 31 (Angína)

Anna Piatriková, rod. Podhorová (30)

Narodenie: 16. 07. 1845, Pitelová

Úmrtie: 03. 06. 1876, Pitelová 4 (Vodnatieľka)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe štúdia všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.