Rodokmeň obce Pitelová

Michal Štefanka alias Marichel (42)

Narodenie
15. 04. 1787, Pitelová
Úmrtie
22. 11. 1829, Pitelová
Pohreb
25. 11. 1829

Manželstvá (1) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Štefanková, rod. Petrová

Dátum sobáša: 13. 11. 1803

Vek ženícha: 16

Vek nevesty: 17

Deti (7) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Mária Dovičiarová, rod. Štefanková alias Marichelová

Narodenie: 28. 11. 1807, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Anna Štefanková alias Marichelová (1)

Narodenie: 09. 04. 1810, Pitelová

Úmrtie: 23. 06. 1811, Pitelová

Anna Štefanková alias Marichelová (21)

Narodenie: 24. 06. 1812, Pitelová

Úmrtie: 11. 02. 1834, Pitelová (Tuberkulóza)

Alžbeta Ivanová, rod. Štefanková alias Marichelová (23)

Narodenie: 04. 06. 1816, Pitelová

Úmrtie: 17. 11. 1839, Kľačany

Helena Dovičiarová Mališová Niklová, rod. Štefanková alias Marichelová (43)

Narodenie: 10. 06. 1819, Pitelová

Úmrtie: 21. 02. 1863, Pitelová 50 (Tuberkulóza)

Štefan Štefanka alias Marichel (7 mes.)

Narodenie: 22. 12. 1822, Pitelová

Úmrtie: 28. 07. 1823, Pitelová

František Štefanka alias Marichel

Narodenie: 13. 03. 1828, Pitelová

Úmrtie: zomrel

Rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Melichar Štefanka (66)

Narodenie: 05. 01. 1757, Pitelová

Úmrtie: 05. 09. 1823, Pitelová

Mária Štefanková, rod. Kaňová (41)

Narodenie: 12. 01. 1754, Pitelová

Úmrtie: 27. 03. 1795, Pitelová

Starí rodičia Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Jakub Štefanka (65)

Narodenie: 1705, Pitelová

Úmrtie: 08. 03. 1770, Pitelová

Laurinec Kaňa (84)

Narodenie: 1706, Pitelová

Úmrtie: 07. 12. 1790, Pitelová

Helena Kaňová (55)

Narodenie: 1729

Úmrtie: 21. 01. 1784, Pitelová

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a civilných matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.