Rodokmeň obce Pitelová

Michal Nemec, rod. Mikuš (51)

Narodenie
1803, Dolná Trnávka
Úmrtie
30. 03. 1854, Pitelová 8 (Tuberkulóza)
Pohreb
01. 04. 1854, Pitelová

Manželstvá (2) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Katarína Nemcová alias Mikušová

Dátum sobáša: 24. 10. 1825

Vek ženícha: 22

Vek nevesty: 24

Anna Nemcová, rod. Potočná

Dátum sobáša: 21. 10. 1844

Vek ženícha: 41

Vek nevesty: 40

Deti (6) Myslíte si, že tu chýbajú určité údaje? Kliknite sem.

Anna Nemcová alias Mikušová

Narodenie: 01. 08. 1826, Pitelová

Úmrtie: zomrela

Apolónia Kršňová, rod. Nemcová alias Mikušová (42)

Narodenie: 04. 03. 1829, Pitelová

Úmrtie: 25. 02. 1872, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Adam Nemec alias Mikuš (1 deň)

Narodenie: 02. 02. 1832, Pitelová

Úmrtie: 02. 02. 1832, Pitelová

Katarína Kubíková, rod. Nemcová alias Mikušová (33)

Narodenie: 27. 12. 1832, Pitelová

Úmrtie: 27. 01. 1866, Pitelová 32 (Pri pôrode)

Tomáš Nemec alias Mikuš (52)

Narodenie: 06. 03. 1835, Pitelová

Úmrtie: 16. 10. 1887, Pitelová 8 (Tuberkulóza)

Veronika Nemcová alias Mikušová (17)

Narodenie: 27. 01. 1838, Pitelová

Úmrtie: 13. 08. 1855, Pitelová 8 (Cholera)

Poznámka:
Osoby narodené v 20. storočí nie sú takmer iste obsiahnuté v rodokmeni obce pre neprístupnosť matrík z tohto obdobia verejnosti. Zverejneniu dát za žijúce osoby bráni GDPR.

Rodokmeň obce Pitelová bol spracovaný najmä na základe všetkých verejnosti dostupných cirkevných a štátnych matrík týkajúcich sa Pitelovej (farnosť/matričný obvod Jastrabá, farnosť Svätý Kríž – dnes Žiar nad Hronom). V čase bádania (rok 2019) končili posledné zápisy v dostupnej rodnej matrike decembrom 1901, v dostupnej úmrtnej matrike decembrom 1904 a v dostupnej sobášnej matrike júnom 1896. Mladšie osoby, resp. neskoršie udalosti v živote jednotlivca, tak nemôžu byť zaevidované v rodokmeni obce, pokiaľ sa výnimočne neobjavili v doplnkových archívnych písomnostiach (napr. evidencia vojakov, voličské zoznamy, vojenskí poškodenci) alebo priamo na pitelovskom cintoríne.

Rodokmeň sa sústredí prioritne na Pitelovčanov. Keď sa niekto z obce odsťahoval, jeho potomkovia sú identifikovaní väčšinou iba v jednej generácii. Rovnako nie sú zapracovaní predkovia Pitelovčanov pôvodom z iných obcí a ani deti, ktoré sa nenarodili v Pitelovej.

Rozsah zverejnených údajov závisí od toho, či boli zaznamenané v matrikách.